معرفی نرم افزارهای اتصال SSH + آموزش

SSH یا ورود به سرور چیست؟ SSh مخفف Secure shell یک پروتکل امن برای ایجاد ارتباط بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده می باشد. SSH قبل از ارسال اطلاعات آنها را در سمت کاربر و…