فعالسازی حالت دیباگ وردپرس

امکان دارد برای شما هم اتفاق افتاده باشد که وبسایت وردپرسی تان با خطای ERROR 500 یا همان صفحه سفید مواجه شده باشد. در چنین شرایطی هیچ خطایی به شما نمایش داده نمیشود و بدین…