رفع ارور 500

 error 500 به چه معناست؟ error 500 یا همان خطای Internal Server Error به معنای ارور سرور داخلی است. این خطا یکی از کد های وضعیت HTTP است که به عنوان خطا شناخته شده و…